Vaade:
Kuupäev:
Kuupäev Teated, uudised Päeva kirjakoht
Reede, 1. jaanuar Jeesuse nimepäev e UUSAASTA
Jeesuse nimepäev e UUSAASTA
Lk 4:16-21; 4Ms 6:22-27; Ps 67:2-9; Gl 4:4-7
Laupäev, 2. jaanuar Jh 17:1-11
Pühapäev, 3. jaanuar Vabadussõjas (1918-1920) võidelnute mälestuspäev, lipuheiskamise päev

Pärnu Sool ja Valgus Kogudus
Jh 1:1-18; Õp 4:18-27; Ps 147:12-20; Ef 1:15-23
Esmaspäev, 4. jaanuar Js 60:1-11
Teisipäev, 5. jaanuar 4Ms 6:22-27
Kolmapäev, 6. jaanuar
Kristuse ilmumise püha e kolmekuningapäev
Mt 2:1-12
Neljapäev, 7. jaanuar Lk 17:20-37
Reede, 8. jaanuar Jr 31:31-40
Laupäev, 9. jaanuar Ef 1:1-14
Pühapäev, 10. jaanuar
Alliansspalvenädal, 10.-17.01, Kristuse ristimise püha
Antsla EKB Kogudus (95)
Mk 1:7-11; Js 42:1-7; Ps 29:1-10; Ap 10:34-38
Esmaspäev, 11. jaanuar 1Kn 22:13-23
Teisipäev, 12. jaanuar Jr 42:1-12
Kolmapäev, 13. jaanuar Js 42:1-9
Neljapäev, 14. jaanuar
Taliharjapäev
Hs 21:23-32
Reede, 15. jaanuar Kg 12:1-8
Laupäev, 16. jaanuar Ap 10:34-48
Pühapäev, 17. jaanuar
Tõnisepäev
Jh 1:35-42; 1Sm 3:3-19; Ps 40:1-10; 1Kr 6:13-20
Esmaspäev, 18. jaanuar 1Aj 22:7-19
Teisipäev, 19. jaanuar Js 49:1-7
Kolmapäev, 20. jaanuar Hs 22:17-31
Neljapäev, 21. jaanuar Mk 1:1-8
Reede, 22. jaanuar 1Kr 1:1-9
Laupäev, 23. jaanuar Ap 16:1-10
Pühapäev, 24. jaanuar Mk 1:16-20; Jn 3:1-10; Ps 25:4-9; 1Kr 7:29-31
Esmaspäev, 25. jaanuar Apostel Pauluse pöördumispäev e paavlipäev
Apostel Pauluse pöördumispäev e paavlipäev
Ap 22:3-16
Teisipäev, 26. jaanuar Js 52:7-15
Kolmapäev, 27. jaanuar Holokausti ohvrite mälestuspäev Mt 4:12-23
Neljapäev, 28. jaanuar Lk 9:1-6
Reede, 29. jaanuar 1Kr 9:19-27
Laupäev, 30. jaanuar 2Tm 4:1-8
Pühapäev, 31. jaanuar Mk 1:21-28; 5Ms 18:15-20; Ps 95:1-11; 1Kr 7:32-35