Vaade:
Kuupäev:
Kuupäev Teated, uudised Päeva kirjakoht
Laupäev, 1. mai Kevadpüha
Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev e viilipipäev
Jh 14:1-12
Pühapäev, 2. mai
Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäev
Jh 15:1-8; Ap 9:26-31; Ps 22:26-32; 1Jh 3:18-24
Esmaspäev, 3. mai Ef 1:17-23
Teisipäev, 4. mai 1Pt 3:13-22
Kolmapäev, 5. mai Ap 8:4-13
Neljapäev, 6. mai Rm 8:1-17
Reede, 7. mai Jh 14:15-21
Laupäev, 8. mai 1Tm 2:1-8
Pühapäev, 9. mai EMADEPÄEV, Euroopa päev, lipuheiskamise päev Jh 15:9-17; Ap 10:25-48; Ps 98:1-9; 1Jh 4:7-10
Esmaspäev, 10. mai 1Ms 18:16-33
Teisipäev, 11. mai
Vanematekogu koosolek
Tn 9:15-19
Kolmapäev, 12. mai 1Pt 4:12-19
Neljapäev, 13. mai
Kristuse taevaminemise püha
Ap 1:1-11
Reede, 14. mai Ap 1:12-26
Laupäev, 15. mai 2Kr 5:11-21
Pühapäev, 16. mai

Kiviõli Baptistikogudus, Mooste Baptistikogudus, Tallinna Kalju Baptistikogudus
Jh 17:11-19; Ap 1:15-26; Ps 103:11-22; 1Jh 4:11-16
Esmaspäev, 17. mai 5Ms 4:1-8
Teisipäev, 18. mai 5Ms 11:18-32
Kolmapäev, 19. mai Jr 35:12-19
Neljapäev, 20. mai Tn 1:8-21
Reede, 21. mai Rm 3:21-28
Laupäev, 22. mai Hb 3:7-19
Pühapäev, 23. mai
1. NELIPÜHA, misjonitöö palve- ja ohvripäev
Lihula Baptistikogudus, Palivere Vabakogudus, Tapa EKB Kogudus, Valga Betaania Baptistikogudus (100)
Jh 20:19-23; Ap 2:1-11; Ps 104:24-34; 1Kr 12:1-11
Esmaspäev, 24. mai
2. Nelipüha
1Kr 12:1-11
Teisipäev, 25. mai 1Kr 14:12-25
Kolmapäev, 26. mai Mi 3:1-12
Neljapäev, 27. mai Jh 16:7-15
Reede, 28. mai Ef 6:10-20
Laupäev, 29. mai Ef 4:1-6
Pühapäev, 30. mai
Kolmainupüha
Rakvere Karmeli Kogudus
Mt 28:16-20 ; 5Ms 4:32-40; Ps 33:1-11; Rm 8:14-17
Esmaspäev, 31. mai Js 48:1-13